Grzegorz Kalinowski

urodził się w 1955 w Inowrocławiu, obecnie mieszka w Bydgoszczy. Jest autorem opowiadań, recenzji, esejów, rozmów z pisarzami (m.in. z Ryszardem Kapuścińskim, Zygmuntem Kubiakiem, Kazimierzem Hoffmanem). Opublikował dwa tomy opowiadań: tylko biel (2010) i ciemne wody (2018), które zostały uhonorowane Bydgoską Literacką Nagrodą Strzała Łuczniczki. Ich dopełnieniem jest zbiór nieme skrzypce, wydany drukiem w 2021 przez KPCK. W latach 1993–1997 współpracował z toruńskim „Przeglądem Literacko-Artystycznym”, w 1994–1995 był redaktorem Wydawnictwa „Pomorze”, a od 1997 do 2012 roku redaktorem, później także sekretarzem redakcji, „Kwartalnika Artystycznego”. Współorganizował spotkania z pisarzami m.in. w cyklu „Mistrzowie literatury w Filharmonii Pomorskiej”. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. Odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1995), Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007), Nagrodę Centrum Edukacji Artystycznej (2000 i 2013) oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2013). Pracował jako polonista w bydgoskich szkołach artystycznych.

Grzegorz Kalinowski przyczynił sie do popularyzacji twórczości Kazimierza Hoffmana, m.in. przygotował do druku jego Dziennik (2000–2008), redagował ostatni tom wierszy poety Znaki (2008). Obecnie zasiada w kapitule Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana „KOS”.