O Hoffmanie

W poniższym indeksie zamieszczone zostały zapisy dotyczące recenzji, artykułów i innych tekstów poświęconych Kazimierzowi Hoffmanowi i jego twórczości, które ukazały się w czasopismach literackich i lokalnych gazetach, a także publikacjach książkowych. Zapisy w zestawieniu zawierają: nazwę, numer i rok wydania czasopisma lub tytuł, miejsce i rok wydania książki, imię i nazwisko autora, tytuł i rodzaj artykułu, o ile udało się je ustalić.

 • 1955 Lesław Mazurkiewicz, fraszka, „Pomorze” nr 3/1955
 • 1961 Barbara Biernacka, Reportaż i liryka, recenzja tomiku Trzy piętra domu, „Wiatraki” nr 10/1961
 • 1961 Małgorzata Książek, Poeci trzydziestoletni, recenzja tomiku Trzy piętra domu, „Nowa Kultura” nr 10/1961
 • 1961 Jerzy Kwiatkowski, Poeci bydgoscy [M. Kalota-Szymańska, W. Rogowski, K. Jułga, K. Hoffman], „Życie Literackie” nr 52/1961
 • 1961 Lesław Jerzy Ordan, recenzja tomiku Trzy piętra domu, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 6/1961
 • 1961 Teresa Worono, Trzy piętra domu, recenzja tomiku Trzy piętra domu; fot. Jan Kiepuszewski, „Pomorze” nr 3 (105)/1961
 • 1964 Stanisław Pestka, Między lękiem a nadzieją, recenzja tomiku Zielony jesteś, „Pomorze” nr 19 (193)/1964
 • 1965 Jan Piechocki, Interesujący wieczór autorski, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 12/1965
 • 1965 Andrzej Waśkiewicz, recenzja tomiku Zielony jesteś, „Tygodnik Kulturalny” nr 13/1965
 • 1966 Maria Kowalewska (opracowanie), Mały słownik pisarzy Polski Północnej, hasło: Kazimierz Hoffman, „Pomorze” nr 7 (229)/1966
 • 1967 Zbigniew Jankowski, recenzja tomiku Rousseau, „Wiatraki” nr 20/1967
 • 1967 Czesław Niedzielski, recenzja tomiku Rousseau, „Gazeta Pomorska” nr 251/1967
 • 1967 Michał Sprusiński, recenzja tomiku Rousseau, „Życie Literackie” nr 47/1967
 • 1967 Andrzej Waśkiewicz, Osaczony przez cywilizację, recenzja tomiku Rousseau, „Pomorze” nr 18 (264)/1967
 • 1968 Wojciech Roszewski, recenzja tomiku Rousseau, „Nurt” nr 5/1968
 • 1970 JW, Dni oświaty, książki i prasy, [wymieniony w artykule], „Pomorze” nr 12 (330)/1970
 • 1970 Elżbieta Górska, 25 lat bydgoskiej rozgłośni. Rozgłośnia a środowisko literacko-artystyczne, [wymieniony w artykule], „Pomorze” nr 5 (323)/1970
 • 1970 Stefan Melkowski, Słownik Pisarzy Ziemi Bydgoskiej, hasło: Kazimierz Hoffman; fot., „Pomorze” nr 17 (335)/1970
 • 1970 Zdzisław Polsakiewicz, Wyobraźnia jest siłą sprawczą, „Gazeta Pomorska” nr 38/1970
 • 1971 Stanisław Balbus, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Poezja” nr 3/1971
 • 1971 Krzysztof Miklaszewski, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Nowe Książki” nr 18/1971
 • 1971 Krzysztof Nowicki, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Fakty i Myśli” nr 10/1971
 • 1971 Tadeusz Nyczek, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Życie Literackie” nr 32/1971
 • 1971 Zdzisław Polsakiewicz, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Pomorze” nr 20 (362)/1971
 • 1972 Stanisław Balbus, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Poezja” nr 3/1972
 • 1972 Andrzej Baszkowski, Miejsce poezji – rozmowa z Kazimierzem Hoffmanem; fot. Jan Kiepuszewski, „Pomorze” nr 9 (375)/1972
 • 1973 Ryszard Milczewski-Bruno, recenzja tomiku Drzewo obiecane, „Nadodrze” nr 2/1973
 • 1977 Krzysztof Nowicki, recenzja tomiku Litera, „Fakty” nr 50/1977
 • 1977 Tadeusz Żołnierowicz, Poezja bliska człowiekowi – rozmowa z Kazimierzem Hoffmanem, „Dziennik Wieczorny” nr 255/1977
 • 1978 Roman Ołucki, recenzja tomiku Litera, „Gazeta Pomorska” nr 5/1978
 • 1978 Jerzy Lesław Ordan, Widzieć świat wyraziście… – rozmowa z Kazimierzem Hoffmanem, „Fakty” nr 7/1978
 • 1979 Zdzisław Mrozek, recenzja tomiku Wiersze wybrane, „Gazeta Pomorska” nr 202/1979
 • 1979 Tadeusz Skutnik, Świadectwo obecności, „Fakty” nr 20/1979
 • 1979 Artur Sandauer, recenzja tomiku Wiersze wybrane, „Literatura” nr 19/1979
 • 1980 Tadeusz Komendant, recenzja tomiku Wiersze wybrane, „Twórczość” nr 2/1980
 • 1980 Ewa Piechocka, recenzja tomiku Wiersze wybrane, „Kujawy” nr 6/1980
 • 1983 Krzysztof Derdowski, recenzja tomiku Powrót, „Nurt” nr 12/1983
 • 1983 Małgorzata Maniszewska, recenzja tomiku Kamień Moore`a, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 2/1983
 • 1983 Krzysztof Nowicki, recenzja tomiku Powrót, „Fakty” nr 12/1982
 • 1986 Z.J., recenzja tomiku Dwanaście zapisów, „Gazeta Pomorska” nr 260/1986
 • 1987 Piotr Cielesz, recenzja tomiku Koda, „Fakty” nr 41/1987
 • 1987 Julianna Jabłońska, Całkiem inna historia. Inscenizacja Żądło perspektywy poezji K. Hoffmana, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 4/1987
 • 1987 Stefan Jurkowski, recenzja tomiku Dwanaście zapisów, „Życie Literackie” nr 47/1987
 • 1987 Krzysztof Kuczkowski, recenzja tomiku Koda, „Nowe Książki” nr 3/1987
 • 1987 Krzysztof Kuczkowski, recenzja tomiku Dwanaście zapisów, „Nowe Książki” nr 7–8/1987
 • 1987 K. Mrozek, Pisarze Pomorze i Kujaw, „Fakty” nr 26/1987
 • 1987 Zdzisław Mrozek, recenzja tomiku Dwanaście zapisów, „Gazeta Pomorska” nr 159/1987
 • 1987 Krystyna Starczak-Kozłowska, Łaska szczegółu. Spektakl Żądło perspektywy oparty na poezji Kazimierza Hoffmana, „Fakty” nr 12/1987
 • 1987 Anna Szukarska, recenzja tomiku Koda, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 11/1987
 • 1988 Andrzej Baszkowski, Poetycko mieszka człowiek na tej ziemi. Prezentacje. – rozmowa z Kazimierzem Hoffmanem, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 2/1988
 • 1988 Jerzy Długosz, Słownik dziennikarzy regionu pomorsko-kujawskiego, Bydgoszcz 1988
 • 1988 Bożena Keff, recenzja tomiku Koda, „Twórczość” nr 10/1988
 • 1988 K. Pieńkosz, recenzja tomiku Dwanaście zapisów, „Literatura” nr 1/1988
 • 1990 Krzysztof Mętrak, Sztuka czytania obrazów, recenzja tomiku Wybór i język, „Literatura” nr 6/1990
 • 1991 Ewa Piechocka, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 10/1991
 • 1992 Ewa Piechocka, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 10/1992
 • 1992 Grzegorz Kalinowski, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Gazeta Regionalna” nr 55/1992
 • 1992 Jacek Łukasiewicz, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Odra” nr 2/1992
 • 1992 Stefan Pastuszewski, Muzy już nie milcząrecenzja tomiku Trwająca chwila, „Metafora” nr 5 (11)/1992
 • 1992 Jacek Ramotowski, Barwa i metafizykarecenzja tomiku Trwająca chwila, „Twórczość” nr 12/1992
 • 1992 Jerzy Rochowiak, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Flis” nr 26/1992
 • 1992 Mirosław Strzyżewski, Apollińska nuta, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Przegląd Artystyczno-Literacki” nr 2/1992
 • 1992 Mirosław Strzyżewski, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Kujawy i Pomorze” nr 47/1992
 • 1993 Ryszard Częstochowski, Według Hoffmana, recenzja tomiku Trwająca chwila, „Nowe Książki” nr 1/1993
 • 1992 Stefan Melkowski, O poezji Kazimierza Hoffmana, „Promocje Pomorskie” nr 2/1994
 • 1994 Robert Mielhorski, Milczenie, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1/1994
 • 1996 Roman Senski, Islandzki kamień (Kazimierzowi Hoffmanowi), „Topos” nr 3 (30)/1996
 • 1997 Janusz Drzewucki, Malowanie wierszem, recenzja tomiku Przenikanie, „Plus Minus” nr 10/1997
 • 1997 Piotr Lorkowski, Pochwała poezji, „Topos” nr 2 (33)/1997
 • 1997 Jacek Łukasiewicz, Konstruowanie obrazów, recenzja tomu Przenikanie, „Nowe Książki” nr 4/1997
 • 1997 Robert Mielhorski, Poezja dialogu (Nowy wybór wierszy Kazimierza Hoffmana), recenzja tomu Przenikanie, „Twórczość” nr 3 (616)/1997
 • 1997 Krzysztof Nowicki, Spoza obrazu, recenzja tomu Przenikanie, „Śląsk” nr 1/1997
 • 1997 Jan Wolski, Poezja dialogu , recenzja tomu Przenikanie, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (16)/1997
 • 1998 Piotr Lorkowski, Człowiek budzi się, gdy ustaje zegar, słowo wstępnena spotkaniu autorskim Kazimierza Hoffmana w Sopocie, „Topos” nr 4 (41)/1998
 • 1998 Robert Mielhorski, Milczenie (O poezji Kazimierza Hoffmana), „Rocznik Kulturalny Kujaw i Pomorza” nr 14/1998
 • 1999 Joanna Bielska-Krawczyk, Malowane – bliskie sercu, recenzja tomu Przy obrazie. Szkice, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 3 (23)/1999
 • 1999 Bożena Budzińska, Rozmowy z obrazami, recenzja tomu Przy obrazie. Szkice, „Autograf” nr 3/1999
 • 1999 Janusz Drzewucki, Poeta patrzy na obraz, recenzja tomu Przy obrazie. Szkice, „Topos” nr 4 (47)/1999
 • 1999 Piotr Lorkowski, Ufność, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Topos” nr 5–6 (48–49)/1999
 • 1999 Paweł Majerski, Godność wyobraźni, recenzja tomów Przy obrazie. Szkice, Stary człowiek przed Poematem, „Nowe Książki” nr 8/1999
 • 1999 Małgorzata Maniszewska, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Promocje Pomorskie” nr 5/1999
 • 1999 Piotr Matywiecki, Fragmenty o poezji Kazimierza Hoffmana, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (21)/1999
 • 1999 Robert Mielhorski, recenzja tomu Przy obrazie. Szkice, „Promocje Pomorskie” nr 2/1999
 • 1999 Robert Mielhorski, Próba lokacji historycznoliterackiej debiutu poetyckiego Kazimierza Hoffmana , „Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska” nr 20 (46)/1999
 • 1999 Ewa Piechocka, recenzja tomu Przy obrazie. Szkice, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 7–8/1999
 • 1999 Łukasz Płotkowski, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 2/1999
 • 1999 Liliana Zubińska, Poemat jak życie, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Akant” nr 8/1999
 • 2000 Robert Mielhorski, Blask późnych wierszy, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Twórczość” nr 1 (650)/2000
 • 2000 Leszek Szaruga, Świat poetycki, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Zeszyty Literackie” nr 69/2000
 • 2000 Jan Wolski, Pisać tłumiąc zachwyt, recenzja tomu Stary człowiek przed Poematem, „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (25)/2000
 • 2001 (JD), recenzja tomu Dziesięć prób tematu. Poeta, wiersz, „Książki” nr 7/2001
 • 2001 Piotr Lorkowski, „Dziesięć prób tematu: poeta, wiersz” Kazimierza Hoffmana, „Topos” nr 2–3 (57–58)/2001
 • 2001 Ewa Piechocka, Bez swej samotności czułbym się samotny, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” nr 2 (98)/2001
 • 2002 Krzysztof Kuczkowski, Idziemy umyć grób rodziców, „Arkusz” nr 9/2002
 • 2002 Robert Mielhorski, Inne tak, recenzja tomu Dziesięć prób tematu. Poeta, wiersz, „Twórczość” nr 9/2002
 • 2002 Stefan Pastuszewski, Słuchaj wiersza (Kazimierzowi Hoffmanowi), „Okolica Poetów” nr 17/2002
 • 2003 Robert Mielhorski, Ostatni poeta awangardy. Kazimierza Hoffmana filozofia poetyckiego słowa, „Przegląd Humanistyczny” nr 6/2003
 • 2003 Grzegorz Strumyk, Bajka o rozproszeniu, „Fraza” nr 3 (41)/2003
 • 2004 (JD) [Janusz Drzewucki], recenzja tomu Drogą, „Książki” nr 8/2004
 • 2004 Janusz Drzewucki, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Książki” nr 2/2004
 • 2004 Arkadiusz Frania, Co to jest kos?, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Gazeta Kulturalna” nr 4/2004
 • 2004 Arkadiusz Frania, Co to jest kos?, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Gazeta Kulturalna” nr 5/2004
 • 2004 Jarosław Jakubowski, Co to jest kos?, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Express Bydgoski” nr 56/2004
 • 2004 Bogusław Kierc, Rzecz na swoim miejscu, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (44)/2004
 • 2004 Grzegorz Kociuba, Monologi, zapisy, recenzja tomu Drogą, „Topos” nr 6 (79)/2004
 • 2004 Ewa Piechocka, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 2/2004
 • 2004 Zygfryd Szukaj, recenzja tomu Kos i inne wiersze, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” nr 1–2/2004
 • 2005 Ilona Słojewska, Kazimierz Hoffman poeta. Laureat Nagrody Polskiego PEN-Clubu, „Promocje Kujawsko-Pomorskie” nr 1–3 (147)/2005
 • 2007 Piotr Cielesz, Dwadzieścia pięć najważniejszych tomików wierszy 1980–2004, „Autograf” nr 4/2007
 • 2007 Janusz Drzewucki, Poeta i malarstwo, „Bydgoski Informator Kulturalny” nr 10/2007
 • 2007 Bogusław Kierc, Wszystkimi oczami, recenzja tomu A-dur, „Kwartalnik Artystyczny” nr 2 (54)/2007
 • 2007 Ryszard Kołodziej, Prosta złożoność, recenzja tomu A-dur, „Fraza” nr 2 (56)/2007
 • 2008 Julia Hartwig, Wchodząc między „Znaki” Kazimierza Hoffmana, głosy o Znakach Kazimierza Hoffmana, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2008 Zbigniew Herbert, Poetyckie spotkanie z Kazimierzem Hoffmanem, przedruk audycji radiowej, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2008 Bogusław Kierc, Przejrzysty w blasku rzeczy, głosy o Znakach Kazimierza Hoffmana, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2008 Jacek Łukasiewicz, Harmonie, recenzja tomu Znaki, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2008 Piotr Matywiecki, Przenośnia, głosy o Znakach Kazimierza Hoffmana, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2008 Leszek Szaruga, „Chorał ze światła”, głosy o Znakach Kazimierza Hoffmana, „Kwartalnik Artystyczny” nr 4 (60)/2008
 • 2009 Grzegorz Kalinowski, Gaśniemy w magii, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009
 • 2009 Ryszard Kołodziej, Spójność kadencji, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009
 • 2009 Robert Mielhorski, Hoffman, jakiego zapamiętam, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009
 • 2009 Arkadiusz Morawiec, Hoffman – rzeczy ostatnie, ostateczne, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009
 • 2009 Marek Kazimierz Siwiec, Chwila istnienia, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009
 • 2009 Jan Wolski, Szlachetny umiar, „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009