O serwisie

Serwis poświęcony Kazimierzowi Hoffmanowi jest kolejnym krokiem, jaki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy podjęło celem upamiętnienia bydgoskiego poety i przybliżenia jego twórczości.

30 czerwca 2015 roku po rewitalizacji siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy przy placu Kościeleckich 6, dobudowano do obiektu nową część – wielofunkcyjną salę, której nadano nazwę Salon Hoffman. Pomysłodawczynią wyboru patrona dla nowego obiektu była obecna dyrektor instytucji, Ewa Krupa. Salon jest przestrzenią, w której odbywają się wykłady, spotkania autorskie, grane są koncerty, wystawiane przestawienia, eksponowane wystawy. Miejsce to ze względu na niepowtarzalny klimat i kameralny charakter szczególnie upodobali sobie poeci. To tu świętowane były m.in. jubileusze: 25-lecie „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”, 30-lecie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Bydgoszcz, 25-lecie „Toposu” oraz 25-lecie „Akantu”.

W 2019 roku Dyrektor KPCK Ewa Krupa powołała Ogólnopolski Konkurs im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a. Konkurs adresowany jest do poetów, którzy w roku poprzedzającym daną edycję wydali tom poetycki. Najważniejsza nagroda poetycka województwa realizowana jest przy wsparciu finansowym i honorowym patronacie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Kolejne działania w postaci wydania wyboru wierszy oraz powstania niniejszego serwisu stały się możliwe dzięki nabyciu przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy majątkowych praw autorskich do twórczości Kazimierza Hoffmana. To właśnie córce poety p. Małgorzacie Słotwińskiej, której zawdzięczamy możliwość opieki nad twórczością ojca, składamy serdeczne podziękowania.

Serwis nie powstałby, gdyby nie szereg przychylnych osób oraz przyjaciół instytucji. Dziękujemy autorom wszystkich opublikowanych tekstów, w szczególności: Robertowi Mielhorskiemu, Grzegorzowi Kalinowskiemu, Jarosławowi Jakubowskiemu, Stefanowi Pastuszewskiemu, Wojciechowi Banachowi, Markowi Siwcowi oraz Jolancie Baziak.

Twórczość Kazimierza Hoffmana opublikowana na stronie www, została częściowo zdigitalizowana w ramach projektu Kultura w zasięgu 2.0.

Serwis powstał z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy i w całości został zrealizowany przez zespół KPCK w składzie: Jędrzej Kubiak, Barbara Laskowska, Adam Major, Joanna Matyasik, Marcin Wachniak, Dominika Wielogórska.

Naszym zamiarem jest propagowanie twórczości Kazimierza Hoffmana, dlatego zachęcamy do cyfrowego cytowania i udostępniania materiałów znajdujących się w serwisie, z obligatoryjną notą wskazującą na źródło materiału – nasz serwis www. Przedruki twórczości lub wydawanie drukiem któregokolwiek z zamieszczonych materiałów (dotyczy to zarówno tekstów jak i zdjęć) bezwzględnie wymaga zgody Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: hoffman@kpck.pl, pracownia literatury KPCK: 52 585 15 01 wew. 112.