Publikacje

Utwory Kazimierza Hoffmana publikowane były na łamach wielu pism, m.in. Kwartalnika Artystycznego, z którym poeta związany był w latach 19942004 i w którym ogłaszał wiersze, zanim ukazywały się w tomach poetyckich. Poniżej prezentujemy wykaz utworów (wierszy i szkiców) Hoffmana oraz przeprowadzonych z poetą rozmów i wywiadów zamieszczonych w czasopismach i gazetach. Zapisy ułożono chronologicznie, biorąc pod uwagę rok i numer czasopisma; w przypadku pojawienia się w danym roku kilku tytułów decyduje kolejność alfabetyczna. Utwory uporządkowano zgodnie z kolejnością ich publikacji lub, jeśli nie udało się jej ustalić, alfabetycznie.

 • 1951 „Nowy Tor” nr 1/1951: Kartka z kalendarza
 • 1951 „Nowy Tor” nr 9/1951: Dojrzałość
 • 1953 „Nowy Tor” nr 3/1954: Wspomnienia zimowe
 • 1954 „Nowy Tor” nr 33/1953: Preludium, Ogród, Z listu do Piotra, Ilekroć spocznę tu…
 • 1955 „Pomorze” nr 1/1955: Wspomnienie zimowe, Klęska, Dla Kamila, Usta, Błażejek, Kantyczka dla matki
 • 1955 „Pomorze” nr 2/1955: Przyrzekłem
 • 1956 „Pomorze” nr 1 (7)/1956: Obok, Słyszą 
 • 1956 „Pomorze” nr 3 (9)/1956: Bałwanek, Złotousty 
 • 1956 „Pomorze” nr 5 (11)/1956: W zielonej gęstwie
 • 1956 „Pomorze” nr 6 (12)/1956: Warto
 • 1957 „Pomorze” nr 3 (15)/1957: Skrót ostatniego aktu
 • 1957 „Pomorze” nr 4 (16)/1957: Raj, Ściana, Ojciec
 • 1957 „Pomorze” nr 9–10 (21–22)/1957: Jaś i Małgosia, Litości, Chora, Nie oglądaj się
 • 1958 „Pomorze” nr 15 (45)/1958: Judasz, Umarli, Zły deszcz
 • 1958 „Pomorze” nr 22 (52)/1958: Dziewczynka z pokoju pamiątek [druk mylnie: Dziewczyna z pokoju pamiątek; sprostowanie nr 23 (53)/1958], Trzy piętra domu
 • 1959 „Pomorze” nr 24 (78)/1959: Napis, Na temat Fauna
 • 1960 „Pomorze” nr 22 (100)/1960: Album krasnoludków 
 • 1962 „Pomorze” nr 10 (136)/1962: Młodzi pisarze – wypowiedź w ankiecie; fot. Jan Kiepuszewski
 • 1962 „Pomorze” nr 19 (145)/1962: Staff, Słonie
 • 1962 „Twórczość” nr 7/1962: Attyla, Nad Safoną, Seneka
 • 1963 „Pomorze” nr 6 (156)/1963: Rousseau [fragment poematu]; wizytówka pisarza; fot.
 • 1963 „Pomorze” nr 13 (163)/1963: Wędrówka do syntezy [artykuł dotyczący wystawy Tadeusza Małachowskiego]
 • 1963 „Twórczość” nr 2/1963: Rousseau [fragment poematu]
 • 1964 „Kontynenty – Nowy Merkuriusz” nr 72/1964: Martwa natura z łodzią, Romeo – Julia, Węszenie
 • 1964 „Pomorze” nr 10 (184)/1964: Oczyszczenie przez pejzaż [artykuł dotyczący wystawy Jana Szkaradka]
 • 1967 „Pomorze” nr 5 (251)/1967: Lipchitz; wizytówka pisarza
 • 1969 „Litery” nr 2/1969: Widok morza ze szczątkami „Caravelle”
 • 1970 „Litery” nr 1/1970: Zamoyski 
 • 1971 „Pomorze” nr 9 (351)/1971: Lipchitz; Miejsce dla poety – wypowiedź; fot. Jan Kiepuszewski
 • 1972 „Pomorze” nr 9 (375)/1972: Tren
 • 1973 „Pomorze – Fakty i Myśli” nr 1/1973: Atakowany jednocześnie przez trzy, Tablice 
 • 1973 „Fakty” nr 51/1973: Paź królowej, Wydmy, Udział artystów 
 • 1974 „Trybuna Ludu” nr 314/1974: Teatr dla miasta [Teatr Polski]
 • 1976 „Tygodnik Kulturalny” nr 5/1976: Pisarz i przemiany wsi – rozmowa z Władysławem Dunarowskim
 • 1977 „Dziennik Wieczorny” nr 255/1977: Odys
 • 1977 „Fakty” nr 43/1977: Prowadzony, Mann, Późna nowela, Chowanki
 • 1977 „Gazeta Pomorska” nr 229/1977: Udział artystów, Lipchitz
 • 1977 „Życie Literackie” nr 29/1977: Tablice, I coraz częściej spoglądał na gałąź
 • 1978 „Fakty” nr 41/1978: Ładowanie bomb
 • 1978 „Gazeta Pomorska” nr 5/1978: Matka artysty
 • 1979 „Fakty” nr 43/1979: Bliźniaczki
 • 1979 „Literatura” nr 19/1979: Parandowski, Pleszka
 • 1980 „Fakty” nr 44/1980: Kruki w locie, Schelling u końca swoich dni, Czytane nad wodą, Nadzieja nie udzielająca odpowiedzi
 • 1981 „Fakty” nr 11/1981: Starocie, Dongen, Skąd idzie pewność owych zakłóceń, Niecierpek, Głos
 • 1981 „Fakty” nr 26/1981: Parandowski
 • 1982 „Fakty” nr 2/1982: Poeta z Pilichowa [F. Beciński]
 • 1982 „Fakty” nr 3/1982: Wszechświat Ociepki
 • 1982 „Fakty” nr 5/1982: Rosheroille, Koda, J.K.
 • 1982 „Fakty” nr 7/1982: Pułap obrazu [T. Małachowski]
 • 1982 „Fakty” nr 8/1982: Wybór i język [A. Nowacki]
 • 1982 „Fakty” nr 9/1982: Jak grać Bacha? [Capella Bydgostiensis]
 • 1982 „Fakty” nr 12/1982: Zagłada sztuki współczesnej
 • 1982 „Fakty” nr 14/1982: Stulecia muzyki [Festiwale muzyki krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Bydgoszczy]
 • 1982 „Fakty” nr 15/1982: Budowanie [Kazimierz Jułga i Leon Romanow]
 • 1982 „Fakty” nr 20/1982: Lekcja kopernikowska
 • 1982 „Fakty” nr 21/1982: Żywe światło [Sztuka witrażowa]
 • 1982 „Fakty” nr 23/1982: Stukanie, Taśma
 • 1982 „Fakty” nr 28/1972: Okno na świat – rozmowa z Anną Kanowską-Kuklińską, Andrzejem Szwalbe
 • 1982 „Fakty” nr 39/1972: Ostatni z Biskupina [Odkrycie wykopalisk] – rozmowa z Walentym Szwajcerem
 • 1982 „Fakty” nr 40/1982: Dowody tożsamości [Rzeźba i haft ludowy]
 • 1983 „Fakty” nr 15/1983: Późna nowela [J. Witt-Jonscher]
 • 1983 „Fakty” nr 31/1983: Dwie pracownie [A. Nowacki]
 • 1983 „Fakty” nr 32/1983: Wierność sztuki [Wystawa tkanin w Bydgoszczy, H. Sachocka]
 • 1983 „Fakty” nr 36/1983: Stary Rynek
 • 1983 „Fakty” nr 38/1983: Tworzywo czy sacrum? [T. Małachowski]
 • 1983 „Fakty” nr 43/1983: Niepowtarzalność [E. Kapłoński]
 • 1983 „Fakty” nr 45/1983: Malarstwo [Wystawa w Bydgoszczy, J. Witt-Jonscher]
 • 1983 „Fakty” nr 51–52/1983: Po środku ziemi [Wystawy w Bydgoszczy, J. Sawicka-Jułga]
 • 1984 „Fakty” nr 45/1984: Pierwszy krok. Przy obrazie [P. Potworowski]
 • 1984 „Fakty” nr 47/1984: Liść [Poplenerowa wystawa malarska, „Tleń 83”, Bydgoszcz, L. Wolski].
 • 1984 „Twórczość” nr 4/1984: Do Ronnie Petersona, który zginął na torze w Monza
 • 1987 „Twórczość” nr 9/1987: Odpoczywający La Mettrie, Joanna W., Dla Sławka, Spokojna śmierć
 • 1988 „Twórczość” nr 8/1988: Nad Wdą, Patrząc na płótno przypominające Bruegla, Malarz z Ukrainy
 • 1989 „Twórczość” nr 4 (521)/1989: Kurosawa, W Kum, Strofa, Przy drodze do Emaus
 • 1990 „Twórczość” nr 1 (530)/1990: Pamięć, Scena zbudowana z trzech przestrzeni, Stary człowiek ze wsi Zialony Łuh wspomina lata chłopięce
 • 1990 „Twórczość” nr 12 (541)/1990: Dwie postacie w stylu Caravaggia, L.W., Z poetyki snu, Chory przed obrazem
 • 1992 „Przegląd Artystyczno-Literacki” nr 2/1992: Widok morza ze szczątkami „Caravelle”, Udział artystów, Isaac B. Singer, Świetliste, Zamoyski
 • 1993 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 0/1993: Chłód, Udział artystów
 • 1994 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1/1994: Na temat Sisleya
 • 1994 „Twórczość” nr 4 (581)/1994: *** (i coraz częściej…), Singer, kadr, Po latach, Zamknięcie, Trzy zapisy światła w obrazie, Na skraju
 • 1995 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (6)/1995: Po latach
 • 1995 „Sycyna” nr 6/1995: Tablice, Widok morza ze szczątkami „Caravelle”, Zeznane w Kolinii, Przypowieść
 • 1995 „Twórczość” nr 4 (593)/1995:
 • 1996 „Twórczość” nr 5 (606)/1996: Benn
 • 1997 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (14)/1997: *** (Po co piszę?…) – wypowiedź w ankiecie
 • 1997 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 3 (15)/1997: List z Longarone, Tleń
 • 1997 „Przegląd Artystyczno-Literacki” nr 3 (61)/1997: Widok morza ze szczątkami „Caravelle”, Czerwony „Triumph”, Kupkówka, Mann. Późna nowela, Dwoje ludzi o zmierzchu
 • 1997 „Topos” nr 2 (33)/1997: Do Ronnie Petersona, który zginął na torze w Monza
 • 1997 „Twórczość” nr 7 (620)/1997: Wyspa Saint-Pierre, Okop, Głos, W Krojantach
 • 1998 „Twórczość” nr 2 (627)/1998: Do Krzysztofa Nowickiego
 • 1998 „Twórczość” nr 11 (636)/1998: Stary człowiek przed poematem
 • 1999 „Akant” nr 2 (15)/1999: W Krojantach
 • 1999 „Akant” nr 5 (18)/1999: Okop
 • 1999 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (21)/1999: Przypowieść, W półśnie. Las, *** („i coraz częściej…”), Glosa, Strofa, Krzyżyk na drzewie, Stary człowiek przed poematem; *** (Trzy wiersze…) – wypowiedź w ankiecie; O odpowiedzialności poezji za słowo i innych sprawach – z Kazimierzem Hoffmanem rozmawia Grzegorz Kalinowski
 • 1999 „Topos” nr 2–3 (45–46)/1999: W dolomitach; *** (Rzecz dla poety najważniejsza…) – wypowiedź w rubryce
 • 1999 „Twórczość” nr 11 (648)/1999: Kos, Rzecz na swoim miejscu
 • 2000 „Galicja” nr 2/2000: Parandowski, Koda
 • 2000 „Twórczość” nr 9 (658)/2000: Leibniz, Z hospicjum, Jesienny ranek w Éragne, Coś, Hopkins
 • 2001 „Akant” nr 11 (50)/2001: Z księgi
 • 2001 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (29)/2001: W Asyżu, Nad Prusiną, Wzór, odcień, Nad Safoną
 • 2001 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (32)/2001: Taxi landaulet (1914), Figa, Dary, Nagroda World Press Photo, *** (odkładam pismo…), Na zniknięcie piskląt krzyżówki, Bar, Maseratim
 • 2001 „Promocje Kujawsko-Pomorskie” nr 2 (98)/2001: „Bez swej samotności czułbym się samotny” – z Kazimierzem Hoffmanem rozmawia Ewa Piechocka
 • 2001 „Twórczość” nr 8 (669)/2001: Dyptyk, Mallory na Evereście, Dowód
 • 2002 „Okolica Poetów” nr 19 (61)/2002: Stwardnienie rozsiane
 • 2002 „Twórczość” nr 9 (682)/2002: Do suki Rosalin
 • 2003 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (37)/2003: Potwierdzający, Przyspieszenie, tekst, Do…
 • 2003 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (40)/2003: Pięć napomknień
 • 2003 „Topos” nr 6 (73)/2003: Drogą
 • 2003 „Twórczość” nr 6 (691)/2003: Glosa, Nad dwoma słowami z Parmenidesa, Notatka Humboldta, W drodze nad Como
 • 2004 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (41)/2004: Przytulający psa, Z Edmonda Jabés, Spokojna śmierć, Aiken
 • 2004 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (44)/2004: Beckett. Tybinga, Pisarstwo, Szkiców do portretu część pierwsza
 • 2004 „Okolica Poetów” nr 25 (67)/2004: Elegia, Wczesna jesień i rys…
 • 2004 „Twórczość” nr 7–8 (704–705)/2004: Wdzydze Kiszewskie według Mariana Danielewicza, Czerń, Perspektywa powietrzna
 • 2004 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (44)/2004: Beckett. Tybinga, Pisarstwo, Szkiców do portretu część pierwsza
 • 2004 „Topos” nr 6 (79)/2004: Nad ósmą elegią
 • 2005 „Gazeta Wyborcza” nr /2005: Bar, Na ucho, Ranek, Rzecz na swoim miejscu (fragment wiersza)
 • 2005 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (46)/2005: Bokser warujący, Ucello Kapłońskiego, Klątwa
 • 2005 „Promocje Kujawsko-Pomorskie” nr 1–3 (147)/2005: Bar, Z hospicjum, Drogą, Przyspieszenie, tekst, Hopkins
 • 2005 „Topos” nr 4 (83)/2005: „R. Mutt”
 • 2005 „Topos” nr 5–6 (84–85)/2005: „Niewysychające nigdy źródło” – z Kazimierzem Hoffmanem rozmawia Jarosław Jakubowski
 • 2005 „Twórczość” nr 2–3 (711–712)/2005: Freiburg jesienią, Wiersz, Bory w grudniu, Leon, A-dur
 • 2006 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (49)/2006: Elegia, N
 • 2006 „Topos” nr 4 (89)/2006: *** (pamięta dobrze mglisty dzień…), Czekanie
 • 2006 „Twórczość” nr 1 (722)/2006: Signac, Z nagrań dla N., Ze szkoły słuchania, Symfonie, Owoc
 • 2007 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (54)/2007: Odsiew, Smukała, *** (I to jeszcze…)
 • 2007 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (56)/2007: Oktawa, *** (Cytaty z przeszłości…), Nad kartką, Ze snu
 • 2007 „Okolica Poetów” nr 37 (79)/2007: *** (Chwile tylko…), Dar
 • 2007 „Topos” nr 5 (96)/2007: Znaki
 • 2007 „Twórczość” nr 2 (735)/2007: Aiken, Powidok, Z psem przy grach komputerowych, Dar, Do siebie
 • 2008 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (57)/2008: W Jenie, Nad Husserlem
 • 2008 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (58)/2008: Wilga, Przed obrazem, Kolor
 • 2008 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 4 (60)/2008: Wnętrze; „A zatem: franciszkański kartezjanizm” – z Kazimierzem Hoffmanem rozmawia Grzegorz Kalinowski
 • 2008 „Twórczość” nr 1 (746)/2008: Nad Husserlem, Blask, Zły dzień, Kwadrans
 • 2009 „Fraza” nr 3–4 (65–66)/2009: Stary człowiek przed Poematem, Kos, Dary, Pisarstwo, *** (chwile tylko…), *** (wieża ze światła…), *** (i coraz częściej…), Nad Husserlem, Przyspieszenie, tekst
 • 2009 „Na Oścież” nr 3/2009: Na granicy cudu – z Kazimierzem Hoffmanem rozmawia ks. Wojciech Retman
 • 2009 „Okolica Poetów” nr 46 (88)/2009: *** (Atakowany jednocześnie…)
 • 2009 „Twórczość” nr 6 (763)/2009: Szron
 • 2011 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 1 (69)/2011: Dziennik (fragmenty)
 • 2013 „Topos” nr 6 (133)/2013: Dziennik (fragmenty)
 • 2018 „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze” nr 2 (98)/2018: Ze snu
 • 2018 „Twórczość” nr 6 (871)/2018: Listy Kazimierza Hoffmana do Janusza Drzewuckiego z lat 1997–2008