Indeks nazwisk

Serwis poświęcony twórczości Kazimierza Hoffmana powstał w dużej mierze dzięki uprzejmości i zaangażowaniu poetów i prozaików, twórców i recenzentów. Osób związanych z Hoffmanem. Tych, których drogi z poetą przecinały się sporadycznie, oraz tych, którzy po prostu go cenią. Wszystkim, którym Hoffman był i jest bliski i zechcieli nas wesprzeć - serdecznie dziękujemy! W szczególności jednak pragniemy przybliżyć sylwetki osób związanych z regionem, poetą i naszą instytucją, mając jednocześnie świadomość, że każdy wybór niesie ryzyko błędu, niedopatrzenia, co będziemy starali się poprawiać uzupełniając sukcesywnie bazę o kolejne nazwiska.