Rozmowy

Prócz utworów poetyckich i szkiców o sztuce, w gazetach i czasopismach pojawiały się zapisy wywiadów, które Kazimierz Hoffman przeprowadzał jako redaktor oraz rozmów, których bohaterem był poeta. Poniżej przedstawione zostały wybrane rozmowy z Kazimierzem Hoffmanem. Pełne wykazy znajdują się w indeksach Publikacje i O Hoffmanie.

Na granicy cudu

ks. Wojciech Retman: Chciałbym porozmawiać o Pana twórczości, o wierszach. Czytałem Pana życiorys, niektórzy pisali analizę Pana wierszy. Lubi Pan przyrodę. Lubi Pan kolor zielony, lubi […]

A zatem: franciszkański kartezjanizm

Grzegorz Kalinowski: Jest pan autorem osiemnastu tomów poetyckich, w których podejmuje pan próbę poszukiwania czegoś niezbadanego i niezgłębionego, wy-słowienia głębi. Można to c o ś nazwać […]

Niewysychające nigdy źródło

Ma opinię człowieka niedostępnego, stroniącego od spotkań, wywiadów, szumu medialnego. Długo znałem Go tylko z widzenia. Spotykałem na ulicy, przemykającego wśród tłumu w głębokim zamyśleniu, zatopieniu […]

O odpowiedzialności poezji za słowo i innych sprawach

Grzegorz Kalinowski: Arystoteles w „Poetyce” powiada, że twórczość poetycka jest bardziej prawdziwa niż badanie bytu. Czy Pan się z tym zgadza? Kazimierz Hoffman: Nie komplikując sprawy […]