Indeks utworów

Poniższy wykaz zawiera ponad 800 pozycji – są to utwory zawarte w tomach poetyckich oraz szkicach wydanych za życia poety oraz w wyborze wierszy wydanym po jego śmierci. Kazimierz Hoffman często wracał do opublikowanych już wierszy, 180 z nich zostało przez poetę powtórzonych w kolejnych publikacjach niejednokrotnie w zmienionej/poprawionej formie, więcej na ten temat piszemy w nocie.

Klikając wybrany tytuł utworu zostaniesz przeniesiony do jego zapisu w postaci strony html z możliwością wyświetlenia/pobrania oryginalnego zapisu – skanu PDF. Klikając nazwę książki – zostaniesz przeniesiony do jej spisu treści, który umożliwia dalszą lekturę wybranego wydawnictwa.

*
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
T
U
W
Y
Z
Ż