Recenzje

W zakładce prezentowane są wybrane recenzje tomików Kazimierza Hoffmana opublikowane na łamach czasopism artystyczno-literackich. Pełen wykaz recenzji znajduje się w indeksie O Hoffmanie

Chorał ze światła

Poświęcony pamięci Ryszarda Kapuścińskiego najnowszy zbiór Kazimierza Hoffmana Znaki zamyka wiersz bez tytułu, ledwie trójwersowy: wieża ze światła. Chorał, nie nie wiem, który. Wieża ze światła […]

Przenośnia

W nowej książce Kazimierza Hoffmana najmocniej poruszył mnie wiersz Nad Husserlem. Z dwóch powodów: ze względu na swoją własną wartość i ze względu na to, że […]

Harmonie

1. Im starszy jest ten poeta, tym jego wiersze bardziej są scedzone. Utwory są niedługie, wersy krótkie. Przerzutnie znaczące. Tak łowi się Znaki; daje nam je […]

Przejrzysty w blasku rzeczy

Jest (dla mnie) poetą jedynym i wyjątkowym. I nie o tę – właściwą każdej wielkiej poezji – jedyność i wyjątkowość mi chodzi, ale o bycie w […]

Wchodząc między Znaki Kazimierza Hoffmana

Ten, kto pyta, czy poezja ma jakiś związek z filozofią, znajdzie odpowiedź, czytając poezję Kazimierza Hoffmana. Panuje tu zgodna symbioza i nie powinny nikogo odstraszać nazwiska […]

Wszystkimi oczami

Nie potrafię przeczytać tej książki strona po stronie. Oczywiście, niejedną taką jej lekturę mam za sobą, ale porządek doskonałej kompozycji tomiku A-dur Kazimierza Hoffmana za każdym […]

Rzecz na swoim miejscu

Krzysztof Nowicki w poprzedzającej jego ostatnią książkę Przed Mowie, dedykowanej Kazimierzowi Hoffmanowi, wyznał testamentalnie: „Odnalazłem się po latach. Ucząc się od ciebie łaski szczegółu i swoistej […]

Pisać tłumiąc zachwyt

Stary człowiek przed Poematem Kazimierza Hoffmana to w pewnej mierze rodzaj summy życia poety, coś w rodzaju „spowiedzi”. Swoistego procesu, w którym próbie czasu, weryfikacji poddane […]

Malowane – bliskie sercu

Kazimierz Hoffman zatytułował swoją książkę poświęconą ulubionym malarzom i ich dziełom Przy obrazie – nie przed obrazem, ale właśnie przy. Tytuł ten wyraża bliskość, ale też… […]

„Wieczność w krótkim trwaniu”

W 1960 roku ukazał się debiutancki tomik wierszy bydgoskiego poety Kazimierza Hoffmana (rocznik 1928). Przed rokiem w Bydgoszczy wydano obszerny, bo liczący prawie 250 stron, jego […]