Poezja i proza Kazimierza Hoffmana

Kazimierz Hoffman opublikował dziewiętnaście tomików poetyckich, w których znalazło się ponad 700 utworów, oraz dwa zbiory szkiców poświęconych malarstwu. Na ten bogaty dorobek twórczy złożyło się wiele powtórzeń wierszy, do których autor nieustannie wracał lub zestawiał je w nowych układach, zbiorach, nadając im pożądany kształt, więcej informacji w nocie.
O procesach twórczych Hoffmana szeroko piszemy w dziale Varia, gdzie poeta występuje zarówno we wspomnieniach współczesnych mu twórców, jak i w recenzjach czy rozprawach literaturoznawców. Zapraszamy do ich lektury.