Recenzje

W zakładce prezentowane są wybrane recenzje tomików Kazimierza Hoffmana opublikowane na łamach czasopism artystyczno-literackich. Pełen wykaz recenzji znajduje się w indeksie O Hoffmanie

Łaska szczegółu

Początek poezji Hoffmana – poezji akceptowanej dziś przez twórcę, bo omawiany wybór pomija wiersze z debiutanckiego tomiku – da się w miarę precyzyjnie wyznaczyć na mapie […]