Album krasnoludków

Małe krasnoludki
pod grzybem różowym

– to my z lat dziesiątych!

Większe krasnoludki
pod grzybem żółtym

– to my z lat piętnastych!

Piękne krasnoludki
pod grzybem pachnącym

– to my z lat dwudziestych!

Biedne krasnoludki
pod grzybem
trującym

– to my z lat

śpijcie już śpijcie
Przerywa Pan Bóg
i z wielkim trzaskiem zamyka album

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)