Beckett. Tybinga

obłęd już samo to

no właśnie co – 

na pozór 
nic 

O 

zmienne 
myślenia 

stan 
ruch 

jakby 
forma 

w ruchu 

raz w świetle, 
raz w cieniach 

po 
prostu 

i 
tyle 

o. 

Co 
no 
właśnie – co – 

nie do przekroczenia 

        *
a starczy 
zwrot i 

przyzwolenie 

Wieża. 

Tybinga 

        * 
szczęśliwy ten, komu 
przypadł skromny los 

wnętrze 

ze światła 
i z cienia 

osiem kroków 

odtąd 
dotąd 

nie, nic 
więcej 

spokój. Lotte 
nachyla się 

poprawia 
kołdrę, skupiona 

zasnął. 

Za oknem 
przedwieczerz 

I lilia nad wodą strumienia 
Wydycha ku nam woń złotą. 
  Cytaty z Hölderlina w ostatniej części utworu w przekładzie Mieczysława Jastruna.