Bruegel, zapis

I kiedy błysnęło –
spadł

u j r z a ł e m s t o p ę

wstawało morze
był wiatr
był wiatr

napiąłem płótna
rozdarłem płótna

. . .

ten spokój świata pojąłem potem