Czekanie

           Dlatego lew, orzeł, wół i człek 
           Wspomną w nim – uprzedziciela: 
           Będzie jak Jan... (pustynią jest wiek 
           Oczekujący Zbawiciela). 

                       * 
Norwid. A o kim, wiesz? 
                      nie. Zaś o c z y m, 
tak, wiem. Na swój sposób. Pewnie. Dotkliwie wręcz. Mówiąc 
„językiem w rzecz trafiającym”, dotkliwie jak gwóźdź 
w ścięgnach dłoni przybitych do drzewa, jak 
otwór w boku, jak rana. 
                     Więc? 
tu mowa o p r z y j ś c i u. Czekaniu. Powtórnym przyjściu – 
Paruzji wreszcie. 
              Co? 
i moc. Moc dochodzi 
do tego, moc. Czekania. Ta z modlitw wie- 
czornych ojca Tailharda de Chardina, 
kiedy modli się długo, z brewiarzem otwartym na słowach Jana 

na Patmos.