Czy

Celan: 

Käme, 
käme ein Mensch, 
käme ein Mensch zur Welt, heute, mit 
dem Lichtbart der 
Patriarchen: er dürfte, 
sprach er von dieser 
Zeit, er 
dürfte 
nur lallen und lallen, 
immer-, immer- 
zuzu 

tak, 

taki 
świat. 

Zatem 

czy 

jest już 
znakiem, 
wystarczającym zaprzeczeniem 
kropką 
nad i?
„Käme / käme ein Mensch…” – z tomu Niemandsrose (1963).

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)