Dar

Sein zum Tode 

stale, 
przez lata całe 

z uporem, 

tak. I naraz 
jakby przejrzał 

powie: poemat sławi 
świętość 

właśnie: Heilige 

słowo nie z tej ziemi przecie, 
a raczej z darów Nieba. Dar.