Dary

Słyszany rankiem zza ścian katedry 
w chorale Bacha 
chór 

a teraz 
pod wieczór, 

ta spójność kadencji, 

w tekście Lévinasa napotkane zdanie Język 
to fakt, iż zawsze 
wypowiedziane zostaje tylko jedno słowo: Bóg. Ciemnieje 

pomału, już; tak. Pomyśl, dwa dary naraz jednego dnia.