Dyptyk

                 I 
byłem tak b l i s k o, zrozum, tuż, aczkolwiek, przyznaję... 

                 II 
sam widzisz, mur. 

Błogosławione słowa z East Coker: 
                            „Jedyna mądrość, 
którą możemy osiągnąć, jest mądrością pokory”. Przemilczysz je, 
zgoda, wszakże nie zaprzeczysz. 
                          Dociec? ta pycha na wietrze. 
Mierzymy jedynie mierzalność rzeczy.