***

Hilton rezygnuje.

Dwie wzdłużne plamy na białym tle. I brak języka.
Próbował w skos: każde ich przesunięcie tworzy wciąż
nowe podziały. To na nic. „Sprawdźmy robotę w równaniu,
na cyfrach” – usłyszał kiedyś. Uśmiecha się gorzko;
ten wariat był z Hagen.
              Powrócić do koła?... Chłód. Brak języka.
– wolno odwraca obraz. Przeciąga palcami: pojmuje oto, 
że przedmiot wypełnił się chłodem (nie tym jednak,
który zamierzył),
że jest już n i e s w ó j,
jak srebro na podniebieniu.
Roger Hilton – autor obrazu June, 1953.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)