***

                  Z Milana Kundy

Jak późne słońce
otwiera się oko

ogarnia drogę
i młody sad

żyją w nim pszczoły
a on ma czas

nie wiem czy ocali
ale urośnie i da owoc.