Joanna W.

coś chciała ukryć i była bezradna, stąd

to jej nagłe zakłopotanie w czasie rozmowy
przed obrazami to
jej płoszenie się uśmiech raptem żart i
znany u niej odruch: lot ręki sprzed twarzy w górę
ponad nią, podczas gdy twarz wolno
opadała

            *
Czy światło może z a s ł a n i a ć
Tak
to co na jej płótnach wydaje się wpierw szare
d o z n a n e z bliska jest delikatną tkanką
niebieskością światłem co ocienia
twarz Znika modelunek choć go domyślamy Trwa
niezmiennie piękno
                jakże je podkreśla czerń
stroju na pysznym obrazie z panią
Bovary!

            *
drobna, chodząca w czerni jak w srebrze, czyżby
malując portrety kobiet z a w s z e pięknych
ale o twarzach z a w s z e ocienionych
czuła całą ulot-
ność zdania Istota ukochana jest dla kochanka
przejrzystością świata i jego otwarcie
ku śmierci

to mogłoby tłumaczyć t r a g i z m w jej
malarstwie A on istnieje
„Istota ukochana jest dla kochanka przejrzystością świata…” – zdanie z: Georges Bataille, L’Erotisme, Paris 1957, Les Editions de Minuit, s. 27.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)