Jutrznia

          A jeśli przyjmiemy 
          że nie był kłamcą, 

Ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze 
nie mógł nam wmówić oszust, wtedy 

          wszystko co mówił 
          jest prawdą