N

nic. 
Wiem 

ta stara przywara 
mówienia do siebie 

nie dbam. 
A jednak 

pod wieczór, bezwiednie 

nic 
pisane przez N 
jest czymś. 

Nie trzeba 
Leibniza, by 

pojąć różnicę w wykroju 
litery 

nic. 
Nic 

jakie to zwykłe. 
Jakie niezwykłe. 
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)