Na ucho

                   Z Tomasza Crosby’ego

A skoro już pytasz, odpowiem Pewne jest jedno 
końcowe omne 

w niewyobrażalnym a 
czekającym nas obu świetle (agonii, 

pozostawiającej ciebie, jak innych, 
samemu) 

zachowaj 
to w sobie lepiej i nie nazywaj Nie mów