Nad kartką

W rzeczy samej 
             pragnie jednego: r y t m u wiersza: 
ruchu 
do przodu po linii prostej: z rozłożonymi akcentami – 

skąd wziąć materiał do wstępnej obróbki 

i jakie 
metrum? 

natura, owszem. Lecz tu 
jest problem. Zapada wieczór, zięba 
ucina 
i siada dalej, bez głosu, niczyja. 

Próba nagięcia Franza Brentano i jego 
doktryny do celów wiersza
daremna zatem? 

ściągi nie będzie? 

udział 
lasu nie wchodzi w rachubę? 

szkopuł jest jeden i oczywisty. Natura nie sprzyja. 

W każdym bądź razie w tej teraz chwili. 
…i jego / doktryny – intencjonalności.