Oktawa

tak, to twarz 
Terri –  

w świetle (wzniesiona) wciąż 
jeszcze, nie, nie w cieniu 

i długa agonia Jana Pawła II 

lata 
dzieje 
tak, chwila 

patrz 
patrz, ty, serce 

chodź tu 

dotknij, 

zobacz 

dotknij: i rzeknij coś 
wreszcie, otwórz się, kamieniu. 
    „…to twarz / Terri” – Terri Schiavo z Alabamy, postanowieniem sądu odłączonej od aparatury podtrzymującej życie.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)