Pisarstwo

samotność 

i 
tryb 

tak, 

ta surowa 
reguła  u d z i e l o n e g o  czasu 

.  .  . 

nie. Nie pytaj, nie wypada. Dar.