Pound

„Dziecięca wręcz radość szczęście w czasie stosunku 
z kobietą długo i jakie czyste dlaczego tak późno” 

jedyny zapis w brulionie pełnym szkiców 
do Cantos, jedyne zdanie spoza warsztatu, 
zamknięcie i koniec; 
                 bo reszta jest znana. Czas 
wytrącenia, nieustannych potknięć i coś 
niby pauza; potem zwinięcie się w pus- 
tym kącie. I to, niespodziane, bez żalu już, 
w ciszy: „bez swej samotności czułbym się samotny”. 

                                      1992