Powracająca do zdrowia

te znaki zwykłe, 
a patrzy wkoło 
jak gdyby wyszedł z głębi ziemi 

strącona kropla 
gwiazdę składa 

powyżej listek 
w bór przerasta 

od kropli z dzioba 
wilgowego 
od razu jawor 
w źródle cały 

on promień snuje 
w ptaka schodzi 
zamieszkać chce koronę drzewa 

choć tyle tylko 
ach znaki zwykłe 

pochyla się nad nią: ona zasnęła. 
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)