Skąd

                Z Tomasza Crosby’ego

wiersz. Słów ileś tam 
spiętych ciszą 

skąd 

jesteśmy ręką piszącą. Kto 
powiedz. Kto nami pisze