Spokojna śmierć

słowik, kropelka, a napoi tyle natury 

każąc sobie odczytać ten wiersz 
Walter von der Vogelweide umarł spokojny. 
    
    
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)