W Jenie

Wszechobecność Absurdu. Stała? Jednak Hegel 
dobrze rzecz obmyślił: triada. Poczekajmy 
zatem: tu 

waży ruch. Nic więcej. 
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)