***

wieża ze światła. Chorał, nie 
nie wiem który. Wieża ze światła 
chorał. On mnie umacnia.