Z Edmonda Jabésa

Czy wiesz, że ostatnia kwestia w książce 
to oko, oko bez powieki 

       * 
lęk? 

zatem odłóż pióro. Nie 
nie prowadź ręki 

dopóki go czujesz, dopóki 
jest 

oddychaj, 
odpocznij 

       * 
A teraz 
posłuchaj: tu chodzi o t r o s k ę O siłę 

a jednak 
– byś pisał. 
Wiersz mający swoją przyczynę w Imionach własnych Lèvinasa.