A więc

Rzecz 
pośród chwil 

zmiennych 
ta sama 

tu 
jest 

chwyć 
i 
trzymaj 

liż 

jest 
tego warta 

chwyć 

abyś 
nie był 
sam 
ciemny 
w światłach 

jest 

abyś 
czuł 

masz 

abyś 
z a z n a ł. 
    
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)