Bliźniaczki

Na oko sprawa wygląda zwyczajnie, jak zwykle w domu 
chorych śmiertelnie od wielu dni 

coś jak odcięcie 
poza tym nic 

Czasem ją myją: jak się ławki myje 

ten cytat z Benna określa w końcu 
przedmiot 
i to jest to właśnie 

przesuń więc akcent spójrz 
raczej kobieta stojąca w tyle 
siostra tej śniętej to ktoś z tragedii 

gwałtownym ruchem uniosła twarz 
i patrzy w lustro które jest ciemne 

a teraz pomyśl Czy żywi nadzieję 
i na co liczy Jak ona planuje 
jej myśli gesty ile są warte tego wieczoru 

zauważ jeszcze zwapniała w lustrze 
rozpina bluzkę i trzyma piersi jakby wyssane 
bez kropli krwi wciąż nasłuchując głosu mężczyzny 

zza ściany obok która milczy. Jak ona je widzi 
odkryte, w lustrze, przedwcześnie przecież odtąd 
już sucha 

po tym odcięciu siebie od Tamtej? 
    
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)