Bosch, drobiazgi

Wyciągana piórkiem miękko płynnie wręcz mu-
zycznie nóżka kwietna (lekka, wzlatująca na
palcach)
          ma na zgrubieniu
stawowym coś, co naraz p a t r z y, łypie
ślepkiem, otwiera usta!

. . .

– ta bujność drobiazgu.
  Dodajesz ją z zachwytu. Tylko. Tu rozum
ślepnie.
  
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)