Bosch, drobiazgi

Wyciągana piórkiem miękko płynnie wręcz mu- 
zycznie nóżka kwietna (lekka, wzlatująca na 
palcach) 
        ma na zgrubieniu 
stawowym coś, co naraz p a t r z y, łypie 
ślepkiem, otwiera usta! 

. . . 

– ta bujność drobiazgu. 
– Dodajesz ją z zachwytu. Tylko. Tu rozum 
ślepnie. 
     
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)