Bruegel, zapis

I kiedy błysnęło –
spadł

u j r z a ł e m s t o p ę

wstawało morze
był wiatr
był wiatr

napiąłem płótna
rozdarłem płótna

. . .

ten spokój świata pojąłem potem

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)