Chłód

Hilton rezygnuje. 

Dwie wzdłużne plamy na białym tle. I brak języka. 
Próbował w skos: każde ich przesunięcie tworzy wciąż 
nowe podziały. To na nic. „Sprawdźmy robotę w równaniu, 
na cyfrach” – usłyszał kiedyś. Uśmiecha się gorzko; 
ten wariat był z Hagen. 
                Powrócić do koła?... Chłód. Brak języka. 
– wolno odwraca obraz. Przeciąga palcami: pojmuje oto, 
że przedmiot wypełnił się chłodem (nie tym jednak,
który zamierzył), 
że jest już  n i e  s w ó j, 
jak srebro na podniebieniu. 
Roger Hilton – autor obrazu June, 1953.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)