***

chwile tylko, 

kropla, niemniej są, tak: gdy wszystko się 
scedza w prostą złożoność. Czasami to 
drobiazg: motyl na stole, niekiedy zaś 
dar 
zapośredniczenia: Bóg przemawia moją 
radością na widok witającego mnie w domu psa. 
    
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)