***

Filozofii wolności, która polega na tym, że 
nasz wybór dziś, teraz, rzutuje wstecz 
zmieniając nasze 
dawne czyny, nauczyła mnie Jeanne, 
uczennica Jaspersa 

ulga i 
wyjście. Czy jednak? 

Rzeczy i sprawy z moim udziałem. 

Niby postać na tle okna 
obrysowujące swoją sylwetę światłem 

dla siły wyrazu. Aby nie stały się zapomniane. 
    
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)