Lekcja

z Marianny Moore; jej rada 

i nie rwać. Jak bieg potoku 
winien być płynny porządek słów 

tak. Rozumiem. I mylę nadal. 
         
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)