Od Autora

Powodem tych tekstów jest wdzięczność. Powstała z fascynacji pewnymi obrazami i z korzyści, jakie z nich czerpie moja wyobraźnia – człowieka piszącego wiersze.
Mowa tu o twórczości malarzy związanych z ziemią bydgoską. Mowa też o nich samych.
Liczyłem się z faktem: nie ogarnę całości. Stąd ograniczenia zbioru. Utrwala niektóre tylko treści i znaki tego malarstwa, niektóre tylko słowa artystów. Sądzę jednak, że istotne.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)