Okno

                       Z Tomasza Crosby’ego

Pomiędzy ramą lewym jej brzegiem a prawą gałęzią
(mowa o niebie) widziałem dokładnie całą rzecz

I chociaż pod drzewo podeszły dzieci (to wilga
złota siadła na gałęzi) widziałem dokładnie całą rzecz

Ponad listowiem (tam igły są cieńsze) rozdarł się
gołąb cicho czy wrzesień i cały obraz zmazała krew
  
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)