Pleszka

roboty drobne, 
stukanki 

ich następstwo skupia i budzi myśl 
o prostej harmonii; 

są bowiem pożyteczne 
w tym samym znaczeniu, co wywar z dziurawca czy 
prace Polaków 
konserwujących długo i w skupieniu kamienne ołtarze 
katedry w Trewirze, albo też 

pleszka, 
która zbiera larwy owadów w miejscu, 
gdzie rankiem jeszcze huczały bębny. 
         
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)