Taśma

Nad brzegiem rosły 

te panny jasne 
w zakolu Prusiny 

złamał wiatr 

       * 
Gdy rośnie las 
to między koronami drzew 
mamy do czynienia 
z czymś 
w rodzaju potoku 

smutne 
jak mało mnie cieszy 
glos Iniuszyna z Turkmenii 

       * 
Spójrz na krew 
dziób 
pośród drzew 

przenosi 
z jednego 

stawia na 
drugim 
i przebija 

       * 
Wczoraj odeszły 

złoto na sierści 
płonęło z daleka 

zgasło 

       * 
. . . . . . . . . . 
tak, czuję strach 

       * 
Dysząc 
myśliwi przeszli 

nie, oni biegną stale 

       * 
Wróćmy do lektur 

Wrażliwa sztuka utrwala świat 
w jego pięknie, żyje z ładu 
mówi księga 

       * 
W nocy 
przyśnił mi się Asyż 

cały spalony 

mój Boże 
zostaw 

nie mam 
dobrego dnia 
panny jasne – lokalna nazwa pewnych odmian roślin długiego dnia.

Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)