Usłyszane w Gruzji

Pola w blasku. Gaje w cieniach. 
I proste piękno tego przeczenia: 

„Założyć by tu miasto” 
„chodź, niech będzie syn” 
         
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)