Z Południa

Ich odejście nie musiało być nagłe.

Nienaruszony dotąd układ rzeczy
świadczy o spokojnym postanowieniu. Umiar
klarowność, po dalekie wzgórze
na północy

nie odda tego rzeźba z akrylu ani
cyfra

To odejście nie musiało być nagłe,

chociaż kilka znaków na łupkach,
na piasku
przeczy temu, wydaje się przeczyć

pozostał ślad. Pozostał jakby odblask
narzędzia

i ślad
stromej czyjejś stopy, przebiegającej coś
co – w nagłym zbliżeniu – przywodzi na myśl

magmę. Nieruchomą teraz; w Torre del Greco.
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)