Z Południa

Ich odejście nie musiało być nagłe. 

Nienaruszony dotąd układ rzeczy 
świadczy o spokojnym postanowieniu. Umiar 
klarowność, po dalekie wzgórze 
na północy 

nie odda tego rzeźba z akrylu ani 
cyfra, nie 

ich odejście nie musiało być nagle 

chociaż kilka znaków na łupkach, 
na piasku 
przeczy temu, wydaje się przeczyć 

pozostał ślad. Pozostał jakby odblask 
narzędzia 

i ślad 
stromej czyjejś stopy, przebiegającej coś 
co – w nagłym zbliżeniu – przywodzi na myśl 

magmę. Nieruchomą teraz; w Torre del Greco. 
Forma prezentowana w przeglądarce internetowej nie odzwierciedla dokładnie zapisu drukowanego. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalnym układem literniczym dostępnym w postaci skanu - wyświetl plik PDF (w nowej zakładce)